Legislació ambiental

adantia, s.l. compta en el seu quadre de personal amb llicenciats en Dret que, conjuntament amb el personal tècnic de diferents especialitats, permet donar assessorament a l’Administració Pública en l’elaboració de normativa ambiental de la seva competència, tant pel que fa a l’elaboració de projectes de Llei com en el desenvolupament legislatiu (Decrets, Ordres, etc.) de les Lleis Estatals o Autonòmiques.

Aquest assessorament inclou tant la realització d’esborranys del text normatiu sol·licitat com l’elaboració d’informes en relació a textos normatius elaborats per l’Administració Pública.

adantia, s.l. dóna servei d’assessorament durant tot el tràmit d’aprovació de la norma, en el que es redactaran els informes pertinents en relació als dictàmens emesos durant la tramitació (òrgans consultius, associacions, etc.)