Adantia, s.l. és una empresa fundada l'any 1995 que té per objecte social principal tots aquells aspectes relacionats amb el medi ambient.

Apliquem el nostre coneixement i experiència al cicle de l'aigua: gestió de conca, auditoria de depuradores d'aigües residuals, gestió de tributs i reforç institucional.

Incorporem la variable ambiental a projectes, plans i programes.
Inventaris, estudis d'avaluació, direcció d'obra i tramitació administrativa .

Amb la idea d’oferir un servei integral al client, adantia, s.l. disposa d’una àrea pròpia de creació de software.