Software ambiental i sistemes d'informació geogràfica

Amb la idea d’oferir un servei integral al client, adantia, s.l. disposa d’una àrea pròpia de creació de software, orientat principalment a:

-Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG)

-Gestió ambiental

Els programes d’informació geogràfica creats van des de catàlegs temàtics on es pot interactuar amb els elements que es mostren als mapes, a eines de gestió i avaluació que permeten fer càlculs i estudis de les característiques de l’entorn per a la presa de decisions.

El software de gestió ambiental està orientat a la tramitació d’expedients, portant-ne el control. Les aplicacions es desenvolupen específicament en funció de les característiques i necessitats de cada client, aconseguint així automatitzar al màxim la gestió dels expedients, com és la generació automàtica de correspondència, documentació interna, escrits administratius...