Gestió ambiental

adantia, s.l. compta amb experiència en la implantació de sistemes de gestió mediambiental, en estudis per a l'obtenció de projectes europeus i estudis de mercat sobre el sector ambiental a España.

adantia, s.l. ha col·laborat en la implantació d’un sistema de gestió mediambiental conforme al Reglament EMAS en un port pesquer i esportiu de Galícia, realitzant els treballs d’anàlisi ambiental inicial, les propostes de programació d’objectius i fites mediambientals i de política mediambiental, i el desenvolupament documental del sistema de gestió.

Elaborem estudis del sector del mercat dels serveis públics relacionats amb el medi ambient. S’ha obtingut informació sobre la situació dels sistemes d’abastament, sanejament i depuració d’aigües residuals i de tractament de residus urbans i industrials per al conjunt de l’Estat, analitzant la forma de satisfacció actual de la demanda i les tendències futures.