Avaluació ambiental, programes de vigilància i seguiments ambientals

L’avaluació ambiental es constitueix com una de les eines principals de les que s’ha dotat a la societat per integrar el desenvolupament econòmic amb el manteniment de les condicions del medi natural.

La finalitat d’aquests estudis és la de proporcionar la informació suficient a l’administració, amb la participació de la societat, per a que es pugui determinar la compatibilitat d’un projecte amb el medi natural i social.

En conseqüència es fa necessari el coneixement tant de les accions de projecte, en la fase de selecció de les alternatives, d’execució, d’explotació i d’abandó, com del medi social i natural en el que s’integra.

Sobre aquestes bases, l’equip humà d’adantia, s.l. s’implica en l’obtenció de la millor solució ambientalment viable, que inclou la redacció i execució, quan és necessari, de programes de seguiment i vigilància ambiental específica. La nostra experiència abasta diferents tipologies dels projectes sotmesos a procediments d’avaluació ambiental, des d’infrastructures lineals, instal·lacions portuàries, o urbanitzacions, a instal·lacions energètiques.