Formació ambiental especialitzada

L’especialització i experiència de què disposa adantia, s.l. i els seus tècnics en les diferents àrees mediambientals ha propiciat que en els darrers anys s’hagi iniciat una línia de participació en cursos de contingut específic en els que adantia, s.l. aporta el coneixement adquirit en el desenvolupament de les feines.

Els cursos i jornades en què adantia, s.l. participa han estat organitzats per centres de formació privats o entitats públiques -d’àmbit autonòmic o estatal-, alguns dels quals han obtingut el reconeixement d’Interès Ambiental per part de l’Administració competent. Entre les àrees en les que s’ha impartit formació especialitzada destaquen les relacionades amb els sistemes d’informació geogràfica, el control de depuradores d’aigües residuals i específicament sobre l’ordenació del servei públic de depuració d’aigües residuals urbanes, aspectes relacionats amb la gestió del cànon de sanejament, la implantació de la Directiva Marc de l’Aigua i sobre la gestió de projectes LIFE. El perfil professional dels alumnes s’ajusta a professionals i tècnics, tant d’institucions públiques com d’entitats privades amb responsabilitats en les tasques d’ordenació, planificació i direcció de treballs relacionats amb el medi ambient.