Estudis sobre la Directiva Marc de l'Aigua

La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell del 23 d’octubre de 2000, també coneguda com Directiva Marc de l’Aigua (DMA), estableix un marc comunitari per a la protecció de les aigües superficials continentals, de transició, costaneres i subterrànies, per a prevenir o reduir la seva contaminació, promoure’n l’ús sostenible, protegir el medi ambient, millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i minimitzar els efectes de les inundacions i les sequeres.

Per culpa de les nombroses i cada cop més grans pressions a les que estan sotmesos els recursos hídrics comunitaris, la utilització d’instruments legislatius efectius ha esdevingut fonamental per encarar-se als problemes amb claredat, i contribuir a conservar aquests recursos per a les futures generacions.

adantia, s.l., gràcies a la seva experiència en els aspectes relacionats amb el Dret i l’Administració de l’Aigua, participa en diversos treballs d’implantació de la DMA, entre els que destaquen els relacionats amb l’anàlisi dels usos de l’aigua i l’anàlisi de recuperació de costos dels serveis associats amb l’aigua, amb l’objectiu determinat per la pròpia Directiva d’aconseguir un bon estat ecològic de les masses d’aigua i el seu ús sostenible.