Control i assessorament en depuració d'aigües residuals

adantia, s.l. realitza treballs de control d’explotació de depuradores d’aigües residuals urbanes per a l’administració amb l’objecte de conèixer i controlar les condicions de funcionament i d’assessorar tècnicament als explotadors.

Les instal·lacions auditades responen a diverses tipologies de tractament (físico-químics, fangs activats en diverses modalitats -càrrega mitja amb estabilització biològica de nitrògen i/o fòsfor-, etc.), que en el caso de Galícia es corresponen amb més de 80 instal·lacions que en conjunt suposen una càrrega contaminant propera als dos milions d’habitants equivalents.

Per a la realització de les tasques d’auditoria, adantia, s.l. compta amb eines de coneixement i control de totes aquelles àrees relacionades amb l’explotació de les depuradores d’aigües residuals, que permeten mantenir una informació permanent i actualitzada sobre el seu estat, la capacitat estructural, l’eficàcia, el rendiment i el cost dels sistemes de sanejament, dotant d’aquesta manera a les Administracions encarregades de l’explotació i el manteniment de les plantes d’uns medis tècnics de suport que permeten una millora en la gestió per obtenir millors rendiments de depuració amb menors costos d’explotació.