Xestión ambiental

adantia, s.l. conta con experiencia na implantación de sistemas de xestión medioambiental, en estudos para a obtención de proxectos europeos e estudos de mercado verbo do sector ambiental en España.

adantia, s.l. ten colaborado na implantación dun sistema de xestión medioambiental conforme ó Regulamento EMAS nun porto pesqueiro-deportivo de Galicia, realizando os traballos de análise medioambiental inicial, as propostas de programación de obxectivos e metas medioambientais e de política medioambiental, e o desenvolvemento documental do sistema de xestión.

Realizamos estudos do sector do mercado dos servizos públicos relacionados co medio ambiente. Tense obtido información sobre a situación dos sistemas de abastecemento, saneamento e depuración de augas residuais e de tratamento de residuos urbanos e industriais para o conxunto do Estado, analizando a forma de satisfacción actual da demanda e as tendencias futuras.