Adantia, s.l. é unha empresa fundada no ano 1995 que ten por obxecto social principal todos aqueles aspectos relacionados coó medio ambiente.

Aplicamos o noso coñecemento e experiencia ó ciclo da auga: xestión de conca, auditoria de depuradoras de augas residuais, xestión de tributos e reforzo institucional.

Incorporamos a variable ambiental a proxectos, plans e programas.
Inventarios, cartografias temáticas, estudos de avaliación, dirección de obra e tramitación administrativa.

Na súa labor de dar un servizo integral, adantia, s.l., dispón dunha área propia de creación de software.