Valors i compromisos

adantia, s.l. és una empresa fundada l’any 1995 que té per objecte social principal tots aquells aspectes relacionats amb el medi ambient.

L’àrea inicial de treball d’adantia, s.l. ha estat l’assessorament legal i suport administratiu en matèria de qualitat de les aigües. Actualment, a més d’aprofundir en els camps relacionats amb la gestió integral del cicle de l’aigua, treballem en la redacció d’estudis ambientals, exercim direccions ambientals d’obra, elaborem cartografies temàtiques ambientals, tractem dades amb sistemes d’informació geogràfica i creem software ambiental i de tramitació administrativa.

A adantia, s.l . estem disposats a emprendre projectes d’innovació i millora i és per això que esmercem un 5% de la facturació en projectes d’I+D+i, que han estat reconeguts per l’Administració competent.

De les 50 de persones que conformem l’equip tècnic i administratiu d’adantia, s.l. , més de 35 són titulats superiors i mitjos que abasten a Enginyers, Llicenciats i Enginyers tècnics amb diferents àrees d’especialització en matèria ambiental i administrativa, essent la nostra prioritat la de satisfer les necessitats dels nostres clients, amb la major protecció del medi.

Complint amb aquest objectiu, adantia, s.l . ha obtingut la certificació del seu sistema de qualitat d’acord amb la norma ISO 9001:2008 (EC-1258/03) i la certificació del sistema de gestió mediambiental d’acord amb la norma ISO 14.001:2004 (MA-0175/03).

adantia, s.l. disposa d'oficines permanents a Santiago de Compostela, Barcelona, Madrid i Santiago de Xile, a més a més de diferents oficines d’obra.